Ankarsrums orienteringsklubb har blivit beviljade stöd för att iordningställa en frilufsarena vid Rävlyckan. Motionsspåren i området har rustats, och kommer att rustas ytterligare av kommunen, och orienteringsklubben vill då bygga vidare på detta med olika teknikbanor, naturlekplats, utegym och grillmöjligheter. För att enklare kunna lägga spår på vintern önskar man köpa in snöslädar, släp och förvaringsutrymme (container) (för att fler ska kunna prova på vill man också fortsätta på tidigare satsning och investera i fler kompletta skidset).