Ankarsrums Sportfiskeklubb har blivit beviljade stöd för att kunna iordningställa en iläggningsplats för småbåtar i centrala Ankarsrum, i Långsjön. Marken ägs av smalspåret, och fungerar redan idag som en uppläggningsplats och spontan ”hamn”. Föreningen vill skylta upp området, röja sly, iordningställa vägen och placera ut parkmöbler och rensbord.