Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Vår ambition är därför att stötta breddverksamhet – snarare än elitsatsningar. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang ska nå breda grupper i samhället, och våra investeringar i samhällsnytta spänner över såväl kultur, samhälle och idrott.

Vi försöker att fördela vårt stöd på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt, och för att kunna göra det vill vi ha ett bra underlag från dig som söker stöd.

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande, med en handläggningstid som varierar mellan tre till sju veckor.

För dig som vill ansöka om sponsring

Du har möjlighet att ansöka om sponsring för en förening som på något vis främjar Västerviks kommun och dess invånare. 

Fyll i formuläret nedan och vid frågan ”Ansöker du om sponsring?” klickar du i ”Ja”. Du får nu fylla i några kompletterande frågor gällande exponering och affärer. 

Gäller din ansökan ett maxbelopp på 5000 kr kan du även använda denna blankett: Ansökan om stöd – Samarbetsavtal
Blanketten skickar du in till:
Tjustbygdens Sparbank AB
Box 322, 593 24  Västervik

För dig som vill ansöka om bidrag

Du har möjlighet att ansöka om bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur eller idrott i Västerviks kommun.

Fyll i formuläret nedan och vid frågan ”Ansöker du om sponsring?” klickar du i ”Nej”. Du har även möjlighet att skicka din ansökan per post. Läs mer på enbattrebank.nu/ansokan-bidrag/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank