Överums damklubb – Renovering kiosk

Damklubben driver kioskverksamhet och arrangerar aktiviteter för Överums två stora idrottsföreningar. Kiosken i sporthallen behövde rustas och i och med vårt stöd ökar möjligheten för dem att driva effektiv försäljning – och samtligt kunna se vad som händer på...

Sjöända Samfällighet – Badet i Sjöända

Sjöända är inte en av kommunens officiella badplatser och får därmed inget bidrag från kommunen. Badplatsen ska, enligt uppgift, användas av boende i närområdet och besökare (klätterberg på platsen). Föreningen har gjort flera investeringar på platsen och kommer nu...

Strömmens båtklubb – Jollar

Strömmens båtklubb finns i Blankaholm och anordnar seglarläger för barn. Deras två jollar är i dåligt skick och behöver ersättas. Med hjälp av beviljat stöd kommer de nu kunna köpa in en ny jolle till verksamheten.