Ansök om stöd från Tjustbygdens Sparbank

Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan. Vår ambition är därför att stötta breddverksamhet – snarare än elitsatsningar. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang ska nå breda grupper i samhället, och vår samhällsnytta spänner över såväl näringsliv, kultur, samhällsutveckling och idrott.

Vårt engagemang och stöd till samhällsutveckling kan ske på flera sätt.

Din förening kan ansöka om att teckna ett samarbetsavtal vilket innebär att man ingår ett sponsringssamarbete där det finns tydliga krav på motprestation, exempelvis i form av ett reklamtryck eller en skylt. 

Det går också att ansöka om bidrag till utvecklingsinriktade projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur eller idrott. Ett projekt är en tidsavgränsad aktivitet som kräver resurser under en begränsad tid. 

Du ansöker via länken nedan. Välkommen in med din ansökan!

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank