Blackstad bygdegårdsförening har blivit beviljade ett bidrag för att kunna driva projektet Balckstad in Residence.

Blackstad Bygdegårdsförening i samverkan med lokala kulturutövare har för avsikt att under tre år bjuda in kulturutövare att bo i Blackstad (hemma hos lokal konstnär och dennes ateljé). Vistelsen skall mynna ut i en utställning, framträdande eller motsvarande arrangemang med fri entré, företrädesvis lokalt i Blackstad Bygdegård eller hos lokal konstnär. Även Blackstad skola kommer att erbjudas besök av konstnären/artisten/kulturutövaren.