Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

Med syfte att stimulera och stödja uthålliga lantbruksföretag tog Sparbanksstiftelsen initiativ till ett utvcklingsprojekt för kommunens samtliga lantbruk. Projektet drevs 2003-2005 och handlade om att erbjuda kostnadsfri rådgivning, göra fördjupnde analyser och att ta fram handlingsplaner för framtiden. Inom projektet arrangerades även seminarier och studieresor.