Frågor om ledarskap intresserar många av kommunens företagare, vilket uppmärksammats på föreläsningar som bland annat VFAB arrangerat- och i kommunens vision står det att Tjust ska ha Sveriges bästa arbetsgivare 2030. Ur detta kom tankarna om en ledarskapsakademi, som ska lanseras 2020. En utbildning i förhållningssätt och värdegrund där vi hoppas kunna blanda ledare från kommunen, landsting och näringsliv – mixen är för att skapa ökad förståelse mellan dessa grupper, och hjälpa dem att bygga nätverk. För att lägga upp kursplan och knyta an föreläsare ger vi stöd för att finansiera en förstudie för Campus.