Hultgrens bokhandel – Barnbokscen

Hultgrens bokhandel arrangerade 2018 en dag där barn fick träffa författare av barnböcker. Arrangemanget blev mycket lyckat och fick uppskattning både från besökare och förlagen. Bokhandeln vill nu fortsätta med evenemanget och utveckla det under tre år. För att...

Västerviks kommun – Street Art festival

Västerviks kommun har blivit beviljade stöd för genomförandet av en Street Art festival som ska möjliggöra för allmänheten att uppleva hur ett konstverk kan växa fram. Projektet ska ha ett tydligt fokus på barn, unga och familj. Man vill att barn och unga ska få vara...

Västerviks konstförening – Konsthall

Västerviks konstförening har blivit beviljade stöd för att etablera och inledande driva en konsthall i Västerviks stadskärna. Föreningen har sedan 1944 arbetat ideellt för konst och kultur i Västerviks kommun och har tidigare behövt hyra in sig i olika lokaler för att...

Mobila fritidsgården – Influencerdag

Kulturenheten, Västerviks kommun har blivit beviljade stöd för att kunna genomföra en influencer-/föreläsning-/inspirationsdag. Syftet med dagen är att inspirera ungdomarna att våga tänka nytt, samtala, ifrågasätta och se möjligheter. Det här är en chans för...