Västerviks kommun – Nätkränkning

Tjustbygdens Sparbank har gett stöd till, och uppmuntrat kommunen att ta fram en förstudie kring hur de kan arbeta mot nätkränkningar bland barn och unga. Nu ska handlingsplanen genomföras där förvaltningen bland annat ska utforma mallar för likabehandlingsplaner som...

Makerskola vid Västerviks Gymnasium

Västerviks Gymnasium har blivit beviljade ett bidrag som  ska gå till deras satsning på en Makerspace-miljö. Där kommer kreativitet och idéer få samspela med den senaste tekniken. Projektet ger möjligheter för gymnasiet att ligga i framkant och är en viktig satsning...