Västerviks kommun – Nätkränkning

Tjustbygdens Sparbank har gett stöd till, och uppmuntrat kommunen att ta fram en förstudie kring hur de kan arbeta mot nätkränkningar bland barn och unga. Nu ska handlingsplanen genomföras där förvaltningen bland annat ska utforma mallar för likabehandlingsplaner som...