Sparbankens Landsbygdsstipendium

Sparbankens Landsbygdsstipendium

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! För Sparbanksstiftelsen är det angeläget att uppmuntra företag som verkar för och håller landsbygden levande. Därför utlysser Stiftelsen, i samarbete med Tjust Hushållningsgille, ett Landsbygdsstipendium varje år...
Destinationsutveckling

Destinationsutveckling

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden finansierar ett större projekt om destinations- och evenemangsutveckling i Västerviks kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i kommunens turismstrategi och drivs av Västervik Framåt....
Feriepraktik

Feriepraktik

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Med syfte att ge ungdomar en meningsfull, avlönad sysselsättning och en introduktion in i arbetslivet, tog Sparbanksstiftelsen initiativ till projekt Feriepraktik. Kommunen hade sedan tidigare erbjudit ungdomar...
Sparbankens Landsbygdsstipendium

Kvinnors företagande

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! I Västerviks kommun finns sedan 2009 ett kvinnligt företagsnätverk etablerat. Med syfte att utveckla den enskilda kvinnliga företagaren, för att skapa tillväxt och trygghet i sitt företagande, stöttar...
Maxa tillväxten

Maxa tillväxten

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Att bibehålla, och om möjligt skapa nya arbetstillfällen, är angeläget för en bygd. Därför stöttar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden affärsutvecklingsprojekt Maxa Tillväxten. Projektet drivs av Västervik Framåt och har...