Evenemangssamordnare

Evenemangssamordnare

Det här är ett projekt som rör hela kommunen! Sparbanksstiftelsen stöttade 2009-2011 ett projekt för att etablera en affärsutvecklingsfunktion för evenemang, konferenser, möten och event. Funktionen kom sedan att ingå i det nybildade företaget Evenemangsutveckling AB....
Föreningsaktiv medborgare

Föreningsaktiv medborgare

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! 2005 startade KulturResurCentrum och Teaterskeppet ett tvåårigt projekt för att stimulera invånare i Västerviks kommun till större och bredare engagemang i föreningar och aktivitetsgruper. Inom projektet, som...
Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Sparbankens Landsbygdsstipendium

Sparbankens Landsbygdsstipendium

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! För Sparbanksstiftelsen är det angeläget att uppmuntra företag som verkar för och håller landsbygden levande. Därför utlysser Stiftelsen, i samarbete med Tjust Hushållningsgille, ett Landsbygdsstipendium varje år...
Föreningsaktiv medborgare

Destinationsutveckling

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden finansierar ett större projekt om destinations- och evenemangsutveckling i Västerviks kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i kommunens turismstrategi och drivs av Västervik Framåt....
Evenemangssamordnare

Feriepraktik

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Med syfte att ge ungdomar en meningsfull, avlönad sysselsättning och en introduktion in i arbetslivet, tog Sparbanksstiftelsen initiativ till projekt Feriepraktik. Kommunen hade sedan tidigare erbjudit ungdomar...