Makerskola vid Västerviks Gymnasium

Västerviks Gymnasium har blivit beviljade ett bidrag som  ska gå till deras satsning på en Makerspace-miljö. Där kommer kreativitet och idéer få samspela med den senaste tekniken. Projektet ger möjligheter för gymnasiet att ligga i framkant och är en viktig satsning...