Evenemangssamordnare

Evenemangssamordnare

Det här är ett projekt som rör hela kommunen! Sparbanksstiftelsen stöttade 2009-2011 ett projekt för att etablera en affärsutvecklingsfunktion för evenemang, konferenser, möten och event. Funktionen kom sedan att ingå i det nybildade företaget Evenemangsutveckling AB....
Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Rescue Tjustbanken

Rescue Tjustbanken

I Loftahammar finns en av Sjöräddningssällskapets ca 70 sjöräddningsstationer. Varje år genomför man ett stort antal uppdrag inom ett område som sträcker sig från Fyrudden i norr till Blankaholm i söder. Allt arbete sker ideellt, utan statligt stöd och när det blev...
Klivet 2012

Klivet 2012

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Ett förbättrat företagsklimat och att klättra högre upp i Svenskt Näringslivs ranking var det övergripande målet med projekt Klivet 2012, som samordnades av Västervik Framåt och engagerade näringslivet, organisationer...
Evenemangsutveckling i Västervik

Evenemangsutveckling i Västervik

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Evenemang har stor betydelse för att locka besökare och stärka ett områdes varumärke. För att skapa bättre samordning och säkra överlevnaden av flera stora evenemang i Västervik tog Sparbanksstiftelsen initiativ till...