Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Skolsamverkan öppen strand

Skolsamverkan öppen strand

Med syftet att skapa ett segelcentrum i Loftahammar och göra det möjligt för skolelever att prova på segling och paddling, startade Loftahammars Båtsällskap projektet ”Skolsamverkan öppet strand”. Målsättningen var att öka utbudet av friluftsaktiviteter...
Sparbanksstipendiat

Upptimring av hus på Myrkullen

2003 fick Gamleby Hembygsförening nys om ett äldre hus som skulle rivas. Mot löfte att frakta bort det timrade huset fick föreningen det istället till skänks. Efter ett stort arbete med uppmärkning och bortforsling, flyttades huset till Myrkullen i Gamleby 2012, där...
Kvinnors företagande

Kvinnors företagande

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! I Västerviks kommun finns sedan 2009 ett kvinnligt företagsnätverk etablerat. Med syfte att utveckla den enskilda kvinnliga företagaren, för att skapa tillväxt och trygghet i sitt företagande, stöttar...