Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Feriepraktik

Feriepraktik

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Med syfte att ge ungdomar en meningsfull, avlönad sysselsättning och en introduktion in i arbetslivet, tog Sparbanksstiftelsen initiativ till projekt Feriepraktik. Kommunen hade sedan tidigare erbjudit ungdomar...
Förstudie Marsbäcken

Förstudie Marsbäcken

Friluftsgården Marsbäcken, strax norr om Gertrudsvik i Västervik, har varit i Scouterna regi sedan 60-talet. 2013 blev läget för gården akut, med ekonomiskt underskott och bristande underhåll, och Föreningar i Tjust tog på sig uppdraget att försöka rädda gården. Innan...