Digital biografutrustning

Digital biografutrustning

Att ha tillgång till en biograf med möjlighet att visa både nya och gamla filmer, är en stor angelägenhet för kulturlivet i hela norra delen av Västerviks kommun. Därför stöttade Sparbanksstiftelsen 2014 Gamleby Biografförenings projekt ”Digital...
Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Digital biografutrustning

Sparbankens Landsbygdsstipendium

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! För Sparbanksstiftelsen är det angeläget att uppmuntra företag som verkar för och håller landsbygden levande. Därför utlysser Stiftelsen, i samarbete med Tjust Hushållningsgille, ett Landsbygdsstipendium varje år...