Tillväxtstipendium

Tillväxtstipendium

Nytt stipendium ska uppmärksamma och stimulera tillväxt. För att uppmärksamma person eller personer vars engagemang och insatser har förutsättningar att skapa hållbar tillväxt instiftas nu Sparbankens Tillväxtstipendium. Den årliga stipendiesumman är maximalt 100 000...
Västervik Läser

Västervik Läser

En stad. En författare. En bok. Västervik läser ska främja läsning, läsförmåga och lusten att läsa samtidigt som man skapar en plattform för diskussioner och social samvaro. Sparbanken är en av sponsorerna och projektet genomfördes för första gången under 2015....
Västervik Läser

Etablering av Tältvarieté 2016

Föreningen Tältvarieténs Vänners har beviljats bidrag för sitt projekt ”Etablering av årlig Tältvarieté 2016” samt ”Live på Bio”. Projektet är enligt föreningen en ny och unik satsning i Sverige där fokus ligger på att kunna erbjuda ett...
Västervik Läser

Ny belysning på motionsslingan – Gunnebo OK

Gunnebo OK har ca 130 medlemmar varav 30 barn och ungdomar. Föreningen bedriver sin verksamhet året om och med utgångspunkt från sin klubbstuga i Karlby. På sommaren står både löping, orientering och torpvandring på programmet och på vintern ansvarar föreningen för...