Föreningsaktiv medborgare

Föreningsaktiv medborgare

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! 2005 startade KulturResurCentrum och Teaterskeppet ett tvåårigt projekt för att stimulera invånare i Västerviks kommun till större och bredare engagemang i föreningar och aktivitetsgruper. Inom projektet, som...
Inrättandet Kulturresurscentrum

Inrättandet Kulturresurscentrum

2005 stöttade Sparbanksstiftelsen ett tvåårigt projekt för att skapa ett Kulturresurscentrum, för ”Ett sjudande teater- och kulturliv i Västervik”. Projektet drevs av Teaterskeppet som är en ideell amatörteaterförening och syftet var att skapa ett brett...
Utvecklingsmöjligheter för Västerviks flygplats

Så länge skutan kan gå

Det kustnära yrkesfisket har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Med syfte att levandegöra skärgårdsfisket som kulturarv och för framtiden bevara berättelser och intryck, intervjuade historikern Jan Selling och konstnären Gösta Holmér ett stort...