Västervik Invest

Västervik Invest

Tillgången på riskkapital kan vara avgörande faktor för utvecklingen av nya företag. 2005 initierade Sparbanksstiftelsen Tjustbygden därför bildandet av det lokala investeringsbolaget Västervik Invest, som varit en etablerad aktör i området sedan dess.
Västervik Invest

mStudent

2005 stöttade Sparbanksstiftelsen projektet mStudent som syftade till att utveckla vardagsnära mobiltelefontjänster för elever på gymnasium och högskolenivå. Bland tjänsterna som provades fanns ex funktionen att skicka sms till elever vid inställda lektioner och vad...
Föreningsaktiv medborgare

Föreningsaktiv medborgare

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! 2005 startade KulturResurCentrum och Teaterskeppet ett tvåårigt projekt för att stimulera invånare i Västerviks kommun till större och bredare engagemang i föreningar och aktivitetsgruper. Inom projektet, som...
Västerviks museum och det mångkulturella året

Nytt golv i Stefanhallen

2006 var Sparbanksstiftelsen Tjustbygden en av finansiärerna som gjorde det möjligt för Westerviks Tennisklubb att byta golv i Stefanhallen. Behovet att byta ut de gamla filtmattorna var då akut och en förutsättning för att klubben skulle kunna fortsätta sin...