Evenemangssamordnare

Evenemangssamordnare

Det här är ett projekt som rör hela kommunen! Sparbanksstiftelsen stöttade 2009-2011 ett projekt för att etablera en affärsutvecklingsfunktion för evenemang, konferenser, möten och event. Funktionen kom sedan att ingå i det nybildade företaget Evenemangsutveckling AB....
Sparbanksstipendiat

Sparbanksstipendiat

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per...
Evenemangsutveckling i Västervik

Evenemangsutveckling i Västervik

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! Evenemang har stor betydelse för att locka besökare och stärka ett områdes varumärke. För att skapa bättre samordning och säkra överlevnaden av flera stora evenemang i Västervik tog Sparbanksstiftelsen initiativ till...
Unga Vägleder Unga

Unga Vägleder Unga

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! För att motverka mobbning och främja barn psykiska och fysikska hälsa genomförde barn- och utbildningsförvaltningen ett antimobbningsprojekt där fokus varit samspelet mellan barnen, som stöttades av...
Unga Vägleder Unga

Företagsakut

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! 2009-2010, under rådande lågkonjunktur stöttade Sparbanksstiftelsen Västervik Framåt i arbetet med en företagsakut. Projektet syftade till att erbjuda rådgivning i hur företag kan hantera ekomomiskt bekymmersamma...
Unga Vägleder Unga

Bevattningsanläggning

Loftahammars Golfbana som anlades i början av 2000-talet har ett stort antal medlemmar och greenfeegäster. Efter ett antal år visade det sig att bevattningsanläggningen inte var tillräckligt stor och man beslutade sig för att gräva ytterligare en damm. Resultatet blev...