Föreningen Danzvett har fått möjlighet att hyra lokaler i Studieförbundets satsning där man kan samla hela sin verksamhet. Golven i lokalerna är anpassade efter dansverksamheten och man kan nu erbjuda de som inte vill gå kurser, utan kanske ha dansen som motionsform eller uppleva social gemenskap genom föreningslivet, den möjligheten.

Genom beviljat bidrag kan nu Danzvett investera i utrustning till lokalerna man ska hyra. Förhoppningen är att utveckla verksamheten så att fler barn/ungdomar söker sig till danssporten samtidigt som man erbjuder äldre personer att dansa för sin hälsa och glädje skull.