Det här är ett projekt som rör hela kommunen! Sparbanksstiftelsen stöttade 2009-2011 ett projekt för att etablera en affärsutvecklingsfunktion för evenemang, konferenser, möten och event. Funktionen kom sedan att ingå i det nybildade företaget Evenemangsutveckling AB. Projektet startades av Vätervik Framåt men överfördes sedan till Evenemangsutevkling i Västervik AB.

Läs mer om Västervik Framåt här!