Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

visfestival2

Evenemang har stor betydelse för att locka besökare och stärka ett områdes varumärke. För att skapa bättre samordning och säkra överlevnaden av flera stora evenemang i Västervik tog Sparbanksstiftelsen initiativ till projekt ”Evenemangsutveckling i Västervik”. Evenemangsutvecklingen har sedan stöttats i olika former under ett antal år och har numera en given plats i kommunens turismstrategi.

Läs om Västervik Framåt här!

floorballopen5