Feriepraktik har sedan 2012 varit en gemensam satsning mellan Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun, och syftar till att ge våra skolungdomar en värdefull första arbetslivserfarenhet. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda platser inte bara inom kommunala verksamheter utan även i näringslivet. Inför 2018 har man som målsättning att få ut 200 ungdomar i näringslivet och 300 platser inom kommunkoncern och föreningsliv.