Feriepraktik

feriepraktik feriepraktik3

Feriepraktik ger ungdomar en chans att lära känna arbetslivet och insikt i hur det är att jobba. Det ger också arbetsgivarna möjlighet att lära känna ungdomar, och i bästa fall hitta framtida personal. Förhoppningen är att feriepraktiken på sikt bidrar till att minska ungdomsarbetslösheten. Det var utgångspunkterna när Sparbanksstiftelsen tog initiativ till projekt Feriepraktik.

Västerviks kommun hade sedan tidigare erbjudit ungdomar ferriepraktik inom kommunala verksamheter och ideella föreningar, men genom stöttning från stiftelsen kunde antalet praktikplatser utökas till att även omfatta näringslivet. 2013 erbjöd kommunen och närinngslivet tillsammans 390 platser. 2014 utökade man antalet platser till 450.

Erfarenheterna från projektet är mycket positiva, både från ungdomarna själva och praktikplatserna!

Läs mer om projektet här!
Feriepraktik på Facebook hittar du här!