Ungdomsföreningen KUNG ( Kultur utan några gränser) har blivit beviljade stöd för att kunna finansiera delar av en kulturfest under en dag. Festifall är en endagsfestival med musik och dans som syftar på att berika ungdomar med kultur.