Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen! 2005 startade KulturResurCentrum och Teaterskeppet ett tvåårigt projekt för att stimulera invånare i Västerviks kommun till större och bredare engagemang i föreningar och aktivitetsgruper. Inom projektet, som stöttades av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, bildades bland annat ett föreningsråd och en föreningsgala anordnades.