Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

2009-2010, under rådande lågkonjunktur stöttade Sparbanksstiftelsen Västervik Framåt i arbetet med en företagsakut. Projektet syftade till att erbjuda rådgivning i hur företag kan hantera ekomomiskt bekymmersamma situationer, i såväl akuta längen som i förebyggande syfte.