Gamleby filmfestival ska vara en återkommande kulturaktivitet som behandlar samhälls- och kulturfrågor utifrån filmmediet. Förra året var det flykting- och integrationsfrågorna som var i fokus och i år temat landsbygd – stad.

Gamleby Biografförening har beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen till Filmfestivalen i Gamleby och projektet Landsbygd-Stad där man 2017 sätter fokus på och belyser hur landsbygdens och stadens människor och vardag skildras på fìlm. Finns några skillnader och i så fall vilka?