Gamleby är en ort med stolta traditioner inom tv/video- och fotoutbildning. Yrkesutbildningen är nedlagd, men kvar finns Gestaltande fotografi, en liten konstnärlig fotoskola som fostrat många av Sveriges mest framgångsrika konstfotografer.

En ny förening ”Gamleby för fotografi” (under bildande) vill förvalta det fotografiska arvet som finns i Gamleby, och samtidigt vitalisera det svenska konstlivet genom att årligen dela ut fyra stipendier till olika fotobaserade konstnärer under minst tre års tid. Varje fotograf får komma till Gamleby och arbeta under fyra veckor. I slutet av vistelsen avslutar fotografen med att ställa ut sina nyproducerade verk i lokaler i Gamleby.

Föreningen har blivit beviljade bidrag för att kunna möjliggöra utdelning av dessa stipendier.