Orienteringsklubben har en stuga vid Heda, öster om Gamleby. I anslutning till stugan, där man bedriver barn och ungdomsträning, finns markerade motionsslingor på 2,5, 5 och 10 km. Vattnet från den egna brunnen håller dock inte tillräcklig kvalitet utan är brunt och har för högt järnvärde. Föreningen har undersökt fler möjligheter att få bättre vatten (och hoppades länge på att få ut kommunalt vatten). Billigast verkar vara att installera en ny pump, och sedan filtrera vattnet genom två filter för att få till ett klart och trevligt vatten. Föreningen har sökt, och beviljats pengar från Västerviks kommun och riksidrottsförbundet. Kvarstår gör 40% av projektkostnaden som vi går in och finansierar för att möjliggöra en fin barn och ungdomsverksamhet.