Vi behöver bli fler som investerar i Västervik. Därför har vi gett stöd för att arrangera en föreläsning där föreningar får tips om hur de går tillväga för att söka pengar till sin verksamhet.