Gunnebo och Västerviks sportfiskeklubb vill öka sitt engagemang i fiskeskolan som Tjustbygdens Sparbank varit med och arrangerat i några år. Man vill även ge en gåva till alla deltagande barn, i form av fiskekort under resten av året. Föreningen vill även kunna erbjuda säkra båtar i alla sjöar till barnen/ungdomarna och har därför ansökt om och blivit beviljade stöd för detta. 

Syftet med engagemanget är att få fler ungdomar intresserade av fiske och låta dem prova på aktiviteten under själva fiskeskolan men också att ge ungdomarna möjligheten att efter skolan få tillgång till sjöarna på ett säkert sätt.