Föreningen önskar rusta samlingslokalen för mellanskärgården (Missionshuset) för vinterhalvåret. Detta vill man göra genom att sätta in innerfönster samt en kamin. För att möjliggöra denna renovering har föreningen blivit beviljade ett stöd.