Handikappcenter i Västervik, som består av sex olika föreningar (MS, reumatiker, diabetes, hörsel, neuro, Parkinsson) har blivit beviljade ett bidrag för att kunna köpa in en hjärtstartare till sina lokaler på Hallströmsgatan. Föreningarna har ca 1000 medlemmar sammantaget och medelåldern ligger närmare 70 år. Lokalerna används idag både till möten och hobbyverksamhet och tryggas nu upp med en hjärtstartare.