Jordbruken vill undvika användningen av antibiotika och söker därför andra lösningar för att kunna säkerställa att bland annat tjurkalvarna får en god hälsa. Hushållningssällskapet har en teori som går ut på att tillskott av E-vitamin skulle påverka kalvarna positivt. Vi beviljar nu stöd för att möjliggöra forskning på detta med hjälp av en industridoktorand.