Vi stöttar, genom beviljat bidrag till Hushållningssällskapet, deras utbildningskoncept inom de gröna näringarna genom drönartekniken. Utbildningarna inom området, kommer att genomföras på skolan i Gamleby (Gamlebygymnasiet). Hushållningssällskapet ingår i nätverket av intressenter kring testbädd UAV som i samarbete med kommunen ansökt om tillstånd för Västerviks Flygplats.