Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

Foto: Johnny Franzén

Ett förbättrat företagsklimat och att klättra högre upp i Svenskt Näringslivs ranking var det övergripande målet med projekt Klivet 2012, som samordnades av Västervik Framåt och engagerade näringslivet, organisationer och Västerviks kommun. Inom projektet fanns exempelvis aktiviteter för att främja samarbetet mellan kommun och näringsliv. Projektet stöttades av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

klivet3

klivet4

Foto: Johnny Franzén

Läs mer om projekt Klivet här!