I Västerviks kommun finns ett betydande antal företag, med många sysselsatta inom plastindustrin. Med syfte att öka utbudet av relevanta kurser och utbildningar till plastindustrin stöttade Sparbanksstiftelsen det tvååriga projektet ”Kompositutbildningar”, som drevs av plastföretagsnätverket PUCK 2006-2008.

Läs mer om PUCK (Produktionsindustrins Utvecklingscentrum) här!