Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

kraftr

2003 och 2004 stöttade Sparbanksstiftelsen etablerandet av så kallade KrAft-grupper i regionen. KrAft är ett utvecklingskoncept för företag i samverkan och projektet drevs av Högskolacentrum i Västervik. Inom projektet bildades två olika grupper, en med inriktning på den marina näringen och en med inriktning på unga entreprenörer. Projektet handlade bland annat om affärsutveckling genom att utveckla relationer, skapa affärsidéer och aktiviteter kring entreprenörskap.

Läs mer om Campus Västervik här (som tidigare var Högskolecentrum)
Läs mer om KrAft här!