Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

kvinnligaforetag1

I Västerviks kommun finns sedan 2009 ett kvinnligt företagsnätverk etablerat. Med syfte att utveckla den enskilda kvinnliga företagaren, för att skapa tillväxt och trygghet i sitt företagande, stöttar Sparbanksstiftelsen det treåriga projektet ”Kvinnors företagande 2012-2014”. Projektet samordnas av Västervik Framåt. Bland aktiviteterna finns nätverksträffar, studieresor och försäljning av tjänsteboxar till deltagarna.

SAMSUNG

kvinnligaforetag3

Läs mer om projektet här!