Loftahammars Båtsällskap har under nio års tid bedrivit sommarseglarskola med drygt 100 barn per år. Man genomför också samverkansprojekt med skolan i syfte att få barnen att prova på segling, kajakpaddling och rodd med äldre träbåtar.

I seglarskolan förfogar man över tio optimistjollar som köptes in begagnade. Fem är av dessa är så pass slitna att de nu måste bytas ut. Därför har båtsällskapet beviljats ett bidrag för att kunna köpa in nya optimistjollar.