Föreningen har under många år drivit framgångsrik ”prova-på” verksamhet i samarbete med golfklubben. Med hjälp av beviljat stöd har man nu möjlighet att finansiera bussresor för skolor som vill delta.