Amatörteaterföreningen Teaterskeppet har beviljats ett bidrag för att kunna trycka och publicera en lokalhistorisk dokumentation om framväxten av ett nytt område sydost om stadskärnan i Västervik under 1800-talet.

Delar av bokens personhistoria kommer att gestaltas i kortare teaterframföranden.

Teaterskeppet är en ideell förening ansluten till ATR (Amatörteaterns Riksförbund), med amatörteater som huvudsaklig ambition. Föreningen startades 1987 och har sedan dess fört en mycket aktiv tillvaro.