Västerviks Gymnasium har blivit beviljade ett bidrag som  ska gå till deras satsning på en Makerspace-miljö. Där kommer kreativitet och idéer få samspela med den senaste tekniken.

Projektet ger möjligheter för gymnasiet att ligga i framkant och är en viktig satsning för det fortsatta arbetet med digitaliseringen i skolmiljön. Förutom en kreativ Makerspace-miljö satsas även bidraget på digitaliserings-dagar tillsammans med arbetsliv och näringsliv.