Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

Att bibehålla, och om möjligt skapa nya arbetstillfällen, är angeläget för en bygd. Därför stöttar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden affärsutvecklingsprojekt Maxa Tillväxten. Projektet drivs av Västervik Framåt och har som mål att över 350 företag i bygden ska genomgå affärsutvecklande insatser under tre år och att 180 nya arbetstillfällen ska skapas. Bland annat handlar om att ta fram individuellt anpassade åtgärdsplaner och att stötta företag företagens olika behov.

Läs mer om projektet här!

maxatillvaxten