Kulturenheten, Västerviks kommun har blivit beviljade stöd för att kunna genomföra en influencer-/föreläsning-/inspirationsdag. Syftet med dagen är att inspirera ungdomarna att våga tänka nytt, samtala, ifrågasätta och se möjligheter. Det här är en chans för ungdomarna att själva vara med och påverka och hjälpa till att anordna ett stort event. Olika influencers kommer vara på plats (bland annat Keyyo) för att hålla föreläsningar och samtal med ungdomarna om bland annt sex/samlevnad och mobbing.