Detta har hänt i kategorin näringsliv

Utveckling av Gränsöleden

Utveckling av Gränsöleden

Tjustbygdens Sparbank har tagit initiativ till ett projekt som syftar till att öka Gränsöledens attraktivitet för kommuninvånare och besökare. Satsningen har fokus på tre platser längs leden: Bondbacken (vi vill utveckla platsen för barn och barnfamiljer, sällskap...

Feriepraktik 2018

Feriepraktik 2018

Feriepraktik har sedan 2012 varit en gemensam satsning mellan Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun, och syftar till att ge våra skolungdomar en värdefull första arbetslivserfarenhet. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda platser inte bara inom...

Västerviks Sjukhus – Förstudie

Västerviks Sjukhus – Förstudie

Sjukvården i Sverige befinner sig i en omfattande omställningsprocess, samtidigt som ett lokalt/regionalt sjukhus är av mycket stor betydelse för en kommuns attraktivitet vad gäller in- och utflyttning, etableringar, folkhälsa och känslan av trygghet.
Tillväxtstipendium

Tillväxtstipendium

För att uppmärksamma person eller personer vars engagemang och insatser har förutsättningar att skapa hållbar tillväxt instiftas nu Sparbankens Tillväxtstipendium.

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Loftahammar
Allerum
Ankarsrum

Vi gör det enkelt att välja en bättre bank