Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

Med syfte att redan i tidig ålder skapa nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga och tekniska ämnen och på sikt öka antalet sökande till dessa utbildningar, stöttar Sparbanksstiftelsen Västerviks kommuns projekt NTA i grundskolan som startade 2013.

NTA är ett särskilt skolutvecklingskoncept, där skolans pedagoger får tillgång till metoder och material för att kunna jobba med temabaserad undervisning inom olika områden. Inom projektet ska även samarbete med näringslivet utvecklas, bland annat genom studiebesök på företag och företagsbesök på skolan.

Läs mer om konceptet NTA här!
Västerviks kommuns hemsida hittar du här!